A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Divaina - January 06, 2009, LankaeNews - January 05, 2009Divaina:
හදිසි නීතිය වැඩි ඡන්ද 79 කින් සම්මත වෙයි
කුෂාන් සුබසිංහ - අජිත් අලහකෝන්

හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව වැඩිඡන්ද හැත්තෑ නවයකින් ඊයේ (05 දා) සම්මත විය.
යෝජනාවට පක්‌ෂව ඡන්ද අනූහතක්‌ද විපක්‌ෂව ඡන්ද දහඅටක්‌ ද ලැබිණි. ඡන්දය විමසන අවස්‌ථාවේදී එක්‌සත් ජාතික පක්‌ෂයේ සහ ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු සභා ගැබෙහි නොසිටියහ. ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්හ.
LankaeNews:
rdcmCI foaYmd,kh lrkafka le,Ks n,af,da odf.k' úreoaOjd§ka urKjdo" fldgkjdo ;SrKh lrkafka wr,sh.y ukaÈrfhka -fidaujxY
f*dkafiald uy;d ch.%ykh lrmq .uka yÈis kS;sh wfydais lrkjd' wkd: l|jqre jy,d tu ck;djg wiajeis,a,la we;=j Ôj;a fjkak iqÿiq mßirhla yo,d fokjd' W;=re-kef.kysr ck;djg wo wjYH talhs' ue;sjrK flduidßia kS;s mkjkjd' fmd,siam;sjrhd tajd l%shd;aul lrkafka keye' fmd,siam;sjrhd rdcldß yßhg lrkafka keye' tfyu kï fïl ldgo k;r lrkak mq¿jka fï rfÜ ck;djghs' tfyu fkdjqfkd;a wmg jy,a¨ jf.a Ôj;a fjkak fjkjd'
--------------------
හදිසි නීතියට විරුද්ද ව ඡන්දෙ නොදී මාරු වෙන එකයි, පොන්සේකා ආවාම හදිසි නීතිය අහෝසි කරනවා කියන එකයි විග‍්‍රහ කරන්නෙ මාක්ස්වාදයෙන් ද අවස්ථාවාදයෙන් ද ජාතිවාදයෙන් ද අධිරාජ්‍යවාදයෙන් ද එහෙමත් නැත්තම් බඩගෝස්තරවාදයෙන් ද?

No comments:

Post a Comment